MOM

MOM CLEANEX CENTRUM – DRIVE IN

Mobilné odberové miesto
Priemyselný park 2222
023 02 Krásno nad Kysucou
PZS: P48209647201
Palmitas, s.r.o.

MOM Rázusova

1731, 02201 Čadca
mobilné odberové miesto
PZS: P76880647201
Argentum, s.r.o.